14. května 2018, 13:25

Typ: Technická pomoc
Popis: Jednotka vyjela s CAS 30 k odstranění stromu hrozícího zřícením na komunikaci. Po příjezdu na místo bylo provedeno odklizení a řízení dopravy.
Místo: Ořechov - Hajany (1km za obcí)