Sbor Dobrovolných Hasičů OŘECHOV

Velitel sboru: +420 603 962 489

Velitel zásahové jednotky: +420 777 283 527

Vedoucí mládeže: +420 603 977 807

Ořechovičská 1

664 44 Ořechov

sdhorechov@seznam.cz

Můžete nás také navštívit zde: facebook


Zjistíte-li mimořádnou událost jako je požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky, která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

150

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje na:

155

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:

158