Sbor Dobrovolných Hasičů OŘECHOV

Úpal (přehřátí)

Úpal je porucha tepelné regulace, kdy tvorba tělesného tepla převýší jeho výdej a dochází k přehřátí organismu.

Nečastější příčiny: pobyt v horkém prostředí se zvýšenou vlhkostí, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný příjem tekutin a následně snížené pocení, nepřiměřený oděv, užití drog (EXTÁZE apod.).

Příznaky: celková slabost, bolest hlavy, žízeň, závratě, žaludeční nevolnost, zvracení, suchá, horká kůže, horečka (až nad 40 °C), rychlý tep, urychlené dýchání, porucha orientace, křeče, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu.

První pomoc:

  • rychle ochladit postiženého – uložit do chladného prostředí
  • odstranit oděv, chladný zábal na celé tělo, sprchovat chladnou vodou, vaky s ledem na hlavu, nad průběh krkavic, nad játra a do třísel.
  • pokud postižený je při vědomí a nezvrací, podáváme po malých dávkách studené a slané nápoje
  • v případě bezvědomí uložíme postiženého do zotavovací polohy a sledujeme vitální funkce
  • při zástavě oběhu zahájíme umělé dýchání a nepřímou masáž srdce vždy neprodleně voláme 155!

Úžeh (sluneční úžeh)

Úžeh je zvláštní formou přehřátí způsobené přímým slunečním žárem především na nekrytou hlavu a působením infračervené a ultrafialové složky slunečního záření na kůži za vniku popálenin 1. – 2. stupně.

Příznaky: jsou shodné s ostatními příznaky přehřátí. Nápadné jsou často kruté bolesti hlavy, zvracení a někdy i křeče.

První pomoc:

  • přesuneme postiženého do stínu, zvedneme hlavu a uvolníme oděv
  • postiženého při vědomí ošetřujeme v polosedě s podloženými zády i hlavou
  • přikládáme studené obklady na hlavu, krk, játra a končetiny
  • pokud nezvrací, podáváme studené nápoje
  • při bezvědomí postupujeme stejně jako u úpalu

zpět